THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Tobacco Brown

Tobacco Brown

Kích thước 800 x 3000 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm
Số Face 2
0936 478 333