THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Del Mare

Del Mare

Kích thước 800 x 2400 mm - 800 x 3000 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm
Số Face 1
0936 478 333