THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Crystal Bianco

Crystal Bianco

Kích thước 800 x 3000 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm
Số Face 1
0936 478 333