THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Statuario Toh

Statuario Toh

Kích thước 800 x 2400 mm, 1600x3200mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm, 12mm
Số Face 3
0936 478 333