THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Calacatta Beliscimo

Calacatta Beliscimo

Kích thước 800 x 3000 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm
Số Face 3
0936 478 333