THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Zed Onyx Ice

Zed Onyx Ice

Kích thước 1200 x 2400 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 4
0936 478 333