THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Chiffon Beige

Chiffon Beige

Kích thước 1200*2400 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Tranh đối vân
Độ dày 9
Số Face 2
0936 478 333