THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Breccia Marino Natural

Breccia Marino Natural

Kích thước 1200 x 2400 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 - 15 mm
Số Face 2
0936 478 333