THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Velsa Grey

Velsa Grey

Kích thước 800 x 1600 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 2
0936 478 333