THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Stucco Beige

Stucco Beige

Kích thước 1200 x 2400 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 2
0936 478 333