THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Krazzy Retro

Krazzy Retro

Kích thước 1600x3200 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 12mm
Số Face 1
0936 478 333