THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Crystallo Vittro

Crystallo Vittro

Kích thước 600 x 1200 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 1
0936 478 333