THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Cloud Grey

Cloud Grey

Kích thước 800 x 1600 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 4
0936 478 333