THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Browny Stone

Browny Stone

Kích thước 800 x 1600 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 3
0936 478 333