THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Sotana Grey

Sotana Grey

Kích thước 1600x3200 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 12mm
Số Face 2
0936 478 333