THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Smoke White

Smoke White

Kích thước 1200x1200 MM
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9mm
Số Face 4
0936 478 333