THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Regal Natural

Regal Natural

Kích thước 1200 x 2400 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 3
0936 478 333