THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Grisial Crystal

Grisial Crystal

Kích thước 1200x1200 MM
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9mm
Số Face 6
0936 478 333