THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Calacata

Calacata

Kích thước 800 x 3200 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm
Số Face 1
0936 478 333