THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Bianco Extra

Bianco Extra

Kích thước 800 x 2400 mm,800x3200mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm
Số Face 1
0936 478 333