THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Ashida Aqua

Ashida Aqua

Kích thước 800 x 1600 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 9 mm
Số Face 3
0936 478 333