THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Breccia Beige

Breccia Beige

Kích thước 800 x 2400 mm - 1200 x 2400 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng Gạch Ốp Lát
Độ dày 15 mm
Số Face 1
0936 478 333